Actueel

. muziekles
. filmhuis
. bijeenkomst
. dorpslokaal

Voormalige synagoge Winsum .
De in 1879 gebouwde synagoge aan de Schoolstraat 24 te Winsum ligt in het oude centrum van wierdendorp Winsum-Obergum in gemeente Het Hogeland. In 2011 is de synagoge gerestaureerd. Het gebouw heeft al decennia lang een buurthuisfunctie en wordt geëxploiteerd door Stichting Behoud Synagoge Winsum.  |  Nieuwsbrief .|. Archief .|
.
. . .d o n a t e u r   w o r d e n ? . . .
.

.
c u l t u r e e l   p r o g r a m m a   s j e w   2 0 2 2
.

.
Jaaroverzicht

4 mei :
vm. Synagoge Winsum > Open Joodse Huizen
attentie: UITSTEL Open Joodse Huizen EENRUM i.v.m. ziekte
(Winsum gaat wel door!)
4 mei : 
Nationale Dodenherdenking
13 mei : 
Dat onverwoestbare in mij (SKKW)
29 mei :
Paradoxen rond herinneringscultuur
10 september : Open Monumentendag, thema: duurzaamheid concert: vanaf 14.00 uur
11 september :
Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed, thema: vernieuwing lezing: vanaf 15.00 uur
1 oktober : Groninger Archieven: Rampjaar 1672
6 november :
 Respect 2022, lezing door Huri Sahinahin
.
.

.

.

onder: Bram de Vries links van opa rebbe Abraham de Vries uit Winsum.

4 mei 2022, vanaf 12.00 uur
Sprekende herdenkingen in Eenrum en Winsum
Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet
.
Winsum, voormalige synagoge, Schoolstraat 24
12.00 - 12.45 uur  | 13.30 - 14.15 uur
Bertien Minco vertelt over de kleinzoon van de laatste rebbe van Winsum: officier en apotheker Abraham de Vries (1915-1944, geboren te Usquert) en diens moeder Betje de Vries-van der Hal. Bertien onderzocht Abraham's oorlogsgeschiedenis en die van zijn vrouw Carolien de Vries-Minco, een nicht van Bertien’s vader Manuel Minco.  |  > terugblik:  foto-1;  foto-2 <

.
Eenrum, Molenstraat 8 (attentie: uitstel wegens ziekte)

14.00 - 14.45 uur  | 15.30 - 16.15 uur > nader bericht volgt
In de woning van de familie Gussenhoven vertelt Eliza Gussenhoven over de twee ongehuwde zusters Jet Benninga en Frouwktje Benninga, die daar tot hun deportatie naar Auschwitz hebben gewoond. Zij leefden daar samen met hun broer, weduwnaar Simon Benninga, en hebben Simons zoontje Noach van kleins af opgevoed. Na de oorlog keren alleen Simon en Noach, met zijn echtgenote Helena en hun zesjarige dochter Aleida Chana, voor korte tijd terug naar de Molenstraat.
____________________________

flyer online via Joods Cultureel Kwartier (JCK): Provincie Groningen
nadere info: Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet
toegang:
gratis
terugblik 2022, stad en provincie 
Groningen via: Synagoge Groningen
____________________________

- Theater na de Dam: locatievoorstelling Last-Post in Winsum
- Landelijk programma rond 4 mei in Nieuwsbrief Joods Cultureel Kwartier

.

4 mei 1993, Onthulling monument aan vm. synagoge Winsum

4 mei 2022, vanaf 19.30 uur
Vrijheid in verbondenheid.
Open Sjoel | fotogalerij 'Dertien Namen' | Jongerenwerk

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft historicus Annelien de Dijn (hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht) gevraagd om de jaarthematekst 2022 te schrijven naar het thema 'Vrijheid in verbondenheid'.
.
Vanaf half acht ’s avonds brandt op 4 mei in de voormalige synagoge van Winsum de olielamp die van oudsher tot het interieur behoorde. De deuren staan gedurende de avond van de Nationale Dodenherdenking open voor eenieder die daarbinnen een kijkje wil nemen. 
Zoals alle jaren is er na acht uur ’s avonds, aansluitend aan de stille tocht, gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het monument aan de oostkant van de synagoge. Op het monument staan alle dertien Joodse oorlogsslachtoffers uit Winsum vermeld en ter nagedachtenis zal door het voorlezen van een gedicht kort bij hen worden stilgestaan. Stichting Een Joodse Erfenis zorgt weer voor een bescheiden foto-opstelling in de synagoge ter herinnering aan de dertien Joodse oorlogsslachtoffers.

Ook is er een expositie van briefkaarten van leerlingen uit de bovenbouw van een aantal basisscholen in en rond Winsum die deelnemen aan het educatieproject ‘In de voetsporen van Issy en Sophius: Joods erfgoed in Winsum en op het Hoogeland’. Met behulp van een leskist worden in de periode april-mei lessen verzorgd voor de bovenbouw. De meeste lessen worden gegeven in vm. synagoge. Dit jaar hebben ook alle eerstejaarsstudenten van de opleiding helpende zorg en welzijn van het Alfacollege in Groningen aan de lessen deelgenomen. Na de meivakantie volgen nog Het Hogeland College, locatie Winsum VMBO en twee basisscholen (waaronder Eenrum). De lessen woorden weer gegeven door historicus Romke Visser. Voor meer informatie, zie persbericht...

.

Etty Hillesum: 'Dat onverwoestbare in mij'

13 mei, aanvang 20.30 uur
SKKW: Julika Marijn in zalencentrum De Hoogte

Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij
.
Uit het programma van de Kulturele Kommissie SKKW te Winsum:
Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachtegoed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken en brieven - genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot – spreken wereldwijd tot de verbeelding.  Meer dan ooit vinden nieuwe generaties inspiratie in Etty’s zoektocht naar zichzelf en haar plek in een ontwrichte wereld.
In ‘Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij’ wekt Julika de schrijfster tot leven. Zij deed dat eerder in haar veelgeprezen voorstelling ‘In duizend zoete armen’.
Bij herlezing werd Julika opnieuw geraakt door de manier waarop Etty omgaat met het lijden en ondanks alles de schoonheid van het leven blijft zien. Met een hernieuwde blik richt Julika spelend en zingend een ontroerend monument op voor een krachtige vrouw die zelfs in de diepste duisternis een licht zag branden.

Voor nadere informatie over het programma van de SKKW en de kaartverkoop van de voorstelling van Julika Marijn, klik op: www.skkw.nl

.

N.A. de Vrieslezing 2022 (klik voor boekomslag en inhoudsopgave)

29 mei, vanaf 15.00 uur
Paradoxen rond herinneringscultuur
Hoe de leegte zichtbaar maken?
.
N.A. de Vrieslezing 2022
Het is de naoorlogse omgang met de Joodse geschiedenis in Groningen (stad) die in de lezing van Stefan van der Poel centraal staat. De nadruk ligt daarbij op gebouwen, monumenten en kunstwerken in de publieke ruimte. Tezamen vormen zij een herinneringslandschap dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is.
De Shoah heeft in Groningen vele lege plekken achtergelaten: in gezinnen, families, straten en buurten, maar ook in de collectieve herinnering. Aan de Joodse aanwezigheid van bijna twee eeuwen kwam in de oorlogsjaren abrupt een einde. Hoe aan een dergelijke leegte en afwezigheid vorm en invulling te geven? Het is een vraag die iedere naoorlogse generatie opnieuw bezighoudt. Perspectieven verschuiven in de loop der tijd met steeds wisselende uitkomsten als gevolg..
.
Stefan van der Poel is als universitair docent werkzaam bij de sectie
Eigentijdse Geschiedenis aan de RuG.
.
locatie: 
vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
organisatie:
St. Een Joodse Erfenis en St. Behoud Synagoge Winsum
reservering:
via info@dewinsumsesjoel.nl
toegang:
 € 7,50 (inclusief koffie/thee)
.

.

Open Monumentendag in vm. Synagoge Winsum

10 september, van 13.00 tot 17.00 uur  |  aanvang concert: 14.00 uur
Landelijke Open Monumentendag
afgeleid thema: Geef de toekomst een verleden
.
Fraai herstel en balkanmuziek
Elk monument kent een verleden, een heden en een toekomst. 'Geef de toekomst een verleden', zo stelt onze Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tijdens Open Monumentendag 2022 staat daarom het begrip 'Duurzaamheid' centraal.
.
Na bevingsschade is de voormalige synagoge van Winsum het afgelopen jaar fraai hersteld. De muren hebben een frisse kleur gekregen. Het gebouw is dan ook weer helemaal klaar om verhuurd of bezichtigd te worden. U kunt er onder andere ook de recent aangekochte Toramantel bewonderen.
.
Op zaterdag 10 september kunt u tussen 14.00 en 15.00 uur luisteren naar Duo Lanyok dat intieme en temperamentvolle balkanmuziek, klezmer en ander moois naar de vm. synagoge in Winsum brengt. Het duo bestaat uit violiste Marjolijn Mellema en accordeoniste Moniek Bollen.
.
Zie ook de landelijke website van  
Open Monumentendag
en de website van Stichting Behoud  Synagoge Winsum
.

locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
organisatie: 
St. Behoud Synagoge Winsum
toegang:
 vrij entree

.

Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed

11 september, van 13.00 tot 17.00 uur  |  aanvang lezing: 15.00 uur
Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed

thema: Vernieuwing
.
Erfgoed en Burgerschapsvorming in het Onderwijs
Tijdens de jaarlijkse Europese Dag van het Joods Cultureel Erfgoed is de sjoel tussen 13.00 en 17.00 uur gratis toegankelijk. We belichten die middag verschillende vormen van vernieuwing in de Joodse traditie. Om drie uur praat de heer Alderik Visser ons bij over ontwikkelingen rond burgerschap, geschiedenis en erfgoed in het onderwijs.
Alderik Visser is historicus en onderwijskundige en werkt als conrector en docent geschiedenis op het Praedinius Gymnasium te Groningen. Als medewerker van leerplanontwikkelaar SLO was hij recent betrokken bij de ontwikkeling van een curriculum voor burgerschap op school (2019). Ook schreef hij mee aan een nieuw inhoudelijk kader voor het vak Geschiedenis in het primair- en het voortgezet onderwijs (2022). Kritisch denken, onderzoek vanuit verschillende perspectieven en het ontwikkelen van empathische vermogens zijn daar de belangrijkste doelen van. En erfgoed -lokaal, maar ook digitaal - is daar een belangrijk middel toe. In de presentatie gaat hij in op deze recente en nog komende ontwikkelingen rond burgerschap, geschiedenis en erfgoed. Ook de vraag naar de rol van het Joodse erfgoed komt aan bod. Hoe kan het (nog meer) betekenis krijgen voor de lokale jeugd? Luister en denk mee op zondagmiddag 11 september vanaf 15.00 uur in de vm. synagoge van Winsum. U bent van harte welkom.

Het EDJC-programma komt tot stand i.s.m. 'National Library of Israel' (volg het nieuws via de  AEPJ).    |    Poster    |    Programma

locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
organisatie: St. Een Joodse Erfenis te Winsum (en  B'nai B'rith)
toegang:
vrij entree

.

Themadag 2022: Wat een ramp!

1 oktober, aanvang... (nadere info volgt)
Dag van de Groninger Geschiedenis (erfgoedmarkt 2022 vervalt)
thema: Rampjaar 1672
.
Dit jaar komt er weer een speciale Dag in het teken van de Groninger Geschiedenis. Het wordt een bijzondere dag waarbij de focus ligt op één thema: het Rampjaar 1672. Op 1 oktober openen de Groninger Archieven de deuren om met bezoekers, 350 jaar na dato, het Rampjaar in Groningen onder de loep te nemen. Het programma van Groningen is op dit moment in ontwikkeling.

> landelijke introductie van het thema van 2022: Wat een ramp!
.
> Joodse vestiging in Nederland anno 1672: klik hier...
> vroege Joodse vestiging in de stad Groningen: klik hier...
>
vroege Joodse vestiging in Delfzijl: klik hier...
> vroege Joodse vestiging in Appingedam: klik hier...

> Programma 2021 van De Dag van de Groninger Geschiedenis: klik hier...
.
locatie: Groninger Archieven, Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen
datum en tijd: 1 oktober (nadere info volgt)
toegang: (nadere info volgt)

.

Respect 2022 in Het Hogeland: Huri Sahin

6 november, aanvang 15.00 uur
Respect 2022 in Het Hogeland

Kinderrechten in Nederland - lezing en muziek
.
In het kader van de Respectweek 2022 organiseren Biblionet Groningen-afdeling Het Hogeland, Protestantse Gemeente Winsum Halfambt en Stichting Een Joodse Erfenis gezamenlijk een lezing over 'Kinderrechten in Nederland' door de voorzitter van het Kinderrechten Collectief, Huri Sahin: “...Ik ben opgegroeid in een Turks gastarbeidersgezin. Mijn vader kwam naar Nederland als arbeidsmigrant om te werken. Ik had een goede jeugd. Mijn thuissituatie was heel liefdevol. Ik groeide op in een volkswijk. Pas toen ik naar het VWO ging, ontmoette ik kinderen uit andere wijken en zag ik verschillen en vooral ook ongelijkheid.” Recent is Huri Sahin voorgedragen als burgemeester van Rijswijk. Haar lezing in Winsum is gratis toegankelijk en wordt afgewisseld met muzikale intermezzi van het saxofoon-duo Jolanda Tuma en Esther de Haas.
N.b.: Sinds de zomer van 2022 heeft ook gemeente
  Het Hogeland zich bij de landelijke Respect Foundation aangesloten.
.
locatie: Centrumkerk Winsum, Hoofdstraat-W 36
datum: 6 november 2022
aanvang: 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
toegang: vrij entree > aanmelden vooraf via agenda Biblionet Groningen
.
- In relatie tot de jaarlijkse Kristallnacht Herdenking participeert St. Een Joodse Erfenis Winsum sinds 2021 in de landelijke bewustwordingscampagne van de Respect Foundation in de tweede week van november. De programmering richt zich primair op jongeren. Daarin staat ‘een wereldse, generatie-overstijgende droom’ centraal, waarin medemenselijkheid, solidariteit en respect ons met elkaar verbinden.
- Synagoge Groningen organiseert de Kristallnachtherdenking 2022 op zondagmiddag 6 november. Spreker is holocaustoverlevende Albrecht Weinberg (zie agenda Synagoge Groningen).

.

.

.

.
a r c h i e f   c u l t u r e e l   p r o g r a m m a
.

.
.