Actueel

. muziekles
 .open huis 
. bijeenkomst
. dorpslokaal

Voormalige synagoge Winsum .
De in 1879 gebouwde synagoge aan de Schoolstraat 24 te Winsum ligt in het oude centrum van wierdendorp Winsum-Obergum in gemeente Het Hogeland. In 2011 is de synagoge gerestaureerd. Het gebouw heeft al decennia lang een buurthuisfunctie en wordt geëxploiteerd door Stichting Behoud Synagoge Winsum.   |  Mandl Boym  |  Nieuwsbrief .|. Archief .|
.
. . .d o n a t e u r   w o r d e n ? . . .
.

.
c u l t u r e e l   p r o g r a m m a   s j e w   2 0 2 4
.

.
Jaaroverzicht

27 januari :
Terugblik tijdelijk monument 'Levenslicht Het Hogeland 2020'
10 maart : Hulp aan Joodse onderduikkinderen (N.A. de Vrieslezing 2024)
28 april t/m 4 mei :
Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet
4 mei : Nationale Dodenherdenking
14 sept. : Open Monumentendag, thema: Routes - Netwerk - Verbindingen (muziek)
15 sept. :
Europese Dag Joodse Cultuur, thema: Familie (lezing)
4 t/m 10 nov. :
 Respect 2024 (onderwijsprogramma en kristallnachtherdenking)

.

.

1942. Crèche tegenover de Hollandse Schouwburg > wiki commons

10 maart, aanvang 15.00 uur
Hulp aan Joodse onderduikkinderen
N.A. de Vrieslezing 2024

De jaarlijkse N.A. de Vrieslezing staat in 2024 in het teken van ‘Oorlog en Verzet’. Daarin gaat historicus Bert Jan Flim in op verschillende verzetsgroepen die georganiseerde hulp boden aan Joodse onderduikkinderen. Hoe gingen zij te werk en met welke dilemma’s en zorgen hadden zij te maken? Tijdens de lezing illustreert Flim hoe deze ‘kinderwerkers’, ondanks talloze uitdagingen, erin slaagden om naar schatting het leven van elfhonderd Joodse kinderen te redden. Ook gaat Flim in op het onderzoek dat hij momenteel verricht naar de voogdijdossiers van de voormalige Commissie Oorlogspleegkinderen (OPK).

Aansluitend vertelt jurist Frank Vermeer over de oorlogsgeschiedenis van zijn familie. Zijn ouders lieten een Joodse baby, bij hen gebracht door ‘kinderwerkers’, doorgaan voor hun eigen overleden kind om deportatie naar de kampen te voorkomen. Eerder dit jaar verscheen zijn boek: Bij leven en welzijn: 150 jaar Joodse familiegeschiedenis, in gesprekken tussen heden en verleden, waarin Vermeer historische feiten verweeft met fictieve gesprekken met zijn voorouders.

locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum
organisatie:
St. Een Joodse Erfenis / St. Behoud Synagoge Winsum
reservering:
via
info@dewinsumsesjoel.nl
toegang:
 € 7,50 (inclusief koffie/thee)

.

Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet in Eemsdelta en Het Hogeland

van 28 april t/m 4 mei 2024
Sprekende herdenkingen in Eemsdelta en
Het Hogeland |
Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet
.
Vertellers, bezoekers en bewoners delen verhalen in huizen waar Joden of verzetsstrijders woonden en werkten voor, tijdens en vlak na de oorlog.
Algemene info vanuit het Nationaal Holocaustmuseum:

            OJH-HvV 2024 | Groningen-provincie | Groningen-stad

Programma in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland
Op zondagmiddag 28 april, woensdagavond 1 mei, vrijdagavond 3 mei en zaterdagmiddag 4 mei vinden weer de vertellingen plaats op locaties waar Joden en verzetsstrijders voor en/of tijdens de oorlog hebben gewoond, gewerkt, ter synagoge gingen of zich verborgen hielden voor de bezetter. Er vinden vertellingen plaats in negen dorpen, te weten: Baflo, Bedum, Eenrum, Delfzijl, Roodeschool, Uithuizen, Usquert, Warffum en Winsum. Zo wordt i
n Baflo het verhaal verteld over Rachel Hart, een Joods meisje uit Amsterdam dat onder de naam Ellie van Leeuwen tijdens de oorlog in Baflo woont en daar met haar onderduikzusje dagelijks naar school gaat. In Bedum, Eenrum en Delfzijl gaat het om Joodse slachtoffers uit gezinnen die al meerdere generaties aaneen in de regio Noord-Groningen hebben gewoond en in Roodeschool wordt het verhaal verteld over de onderduik van Salomon Neerduin, de broer van de zussen Rosette en Ida, die in Delfzijl worden herdacht. In Uithuizen wordt verteld over het lot van de familie Bamberg en verzetsman Hero Emko Dinkla. Ook in Usquert een verzetsverhaal en in Warffum en Winsum gaat het over de Joodse gezinnen van resp. Poere Broekema en Izaäk de Vries. Bijgaand het programmaoverzicht van alle twintig vertellingen..

.

4 mei 1993. Onthulling oorlogsmonument aan vm. synagoge Winsum

4 mei 2024, vanaf 19.30 uur
Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid
Open sjoel | fotogalerij 'Dertien Namen' | Jongerenwerk

Met dit nieuwe jaarthema vraagt het Nationaal Comité in het jaar dat de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn. Heel direct in families die dierbaren hebben verloren die zijn vermoord tijdens de Holocaust of zijn omgekomen door het oorlogsgeweld in Nederland en in Nederlands-Indië / Indonesië. Maar ook breder werkt de Tweede Wereldoorlog door, zoals in de manier waarop we naar de wereld kijken. 

Jaarthematekst 2024
Peter Romijn, voormalig hoofd Onderzoek bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide Studies, schreef de jaarthematekst 2024, getiteld ‘De Lange Tweede Wereldoorlog, toen en nu’. Daarin bespreekt hij de ontwikkelingen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Zie: Jaarthematekst 2024...

De olielamp in de oude sjoel
Vanaf half acht in de avonds brandt op 4 mei in de voormalige synagoge van Winsum de olielamp die van oudsher tot het interieur behoorde. De deuren staan gedurende de avond van de Nationale Dodenherdenking open voor eenieder die daarbinnen een kijkje wil nemen. Nadere informatie volgt...

.

Synagoge Winsum (gem. monument), gebouwd in 1879, restauratie 2011

14 september 2024, open vanaf 13.00 uur
Erfgoed van Routes - Netwerken - Verbindingen
Open Monumentendag 2024 in vijftig landen

Open Monumentendag maakt deel uit van een groter geheel, de European Heritage Days. De eerste Open Monumentendag in Nederland werd in 1987 georganiseerd. Frankrijk ging ons voor. Daarna organiseerde het Comité voor Cultureel Erfgoed van de Raad van Europa in 1989 een internationaal overleg over eventuele Europese Open Monumentendagen. Dit leidde tot de eerste editie van de European Heritage Days in 1991. In dat jaar deden er elf landen mee. Inmiddels wordt Open Monumentendag in vijftig landen georganiseerd, van IJsland tot Zuid-Spanje en van de Balkan tot de Baltische staten.

Nadere informatie over het programma in Winsum volgt later.

.

15 september, van 13.00 tot 17.00 uur
Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed 2024

thema: Familie

Invulling programma Winsum volgt later...

Het EDJC-programma komt tot stand i.s.m. 'National Library of Israel'
(v
olg het nieuws via de  AEPJ) 

locatie: vm. Synagoge, Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum

organisatie: St. Een Joodse Erfenis, Syneon-Noord en B'nai Brith
toegang:
vrij entree
_____________________________
programma EDJC 2024, Groningen
____________________________

programma Open Monumentendag
 Het Hogeland

programma Open Monumentendag Winsum
.
.

.

4 t/m 10 november
Week van Respect 2024

Respect Gemeente Het Hogeland
.
Van 4 t/m 10 november 2024 vindt de landelijke ‘Week van Respect’ plaats. Gemeente Het Hogeland heeft zich in 2022 als eerste noordelijke Respect Gemeente hierbij aangesloten en stimuleert in die week tal van activiteiten rond ‘Respect en inclusie’ in o.a. onderwijs, sport, cultuur en buurt. Nadere informatie over het programma volgt later.

_______________________________________
14 september 2023,
Gratis (les)materiaal voor Het Hogeland: klik hier
_______________________________________

In relatie tot de jaarlijkse
 
Kristallnacht Herdenking op de avond van 9 november participeert St. Een Joodse Erfenis Winsum sinds 2021 in de landelijke bewustwordingscampagne van de Respect Foundation in de tweede week van november. Synagoge Groningen organiseert de Kristallnachtherdenking 2024 op zondagmiddag 3  november. Nadere informatie volgt.

.
a r c h i e f   c u l t u r e e l   p r o g r a m m a
.

.
.